หน้าหลัก frontpage swordsman
ข้อมูลเกม story swordsman
ข่าวสาร allnews swordsman
ดาวน์โหลด download swordsman
เว้บบอร์ด webbord swordsman
แจ้งปัญหา gm support swordsman
ข้อมูลเกม head game swordsman
bottommenu swordsman
ทักษะพื้นฐานในการต่อสู้ basic skill swordsman
display swordsman

ทักษะพื้นฐานในการต่อสู้

   การควบคุมตัวละครเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากจะช่วยเสริมในเรื่องของการต่อสู้
กับศัตรู ซึ่งตัวเกมออก แบบทักษะพื้นฐานในการต่อสู้มา ผู้เล่นสามารถใช้ทักษะ
การบังคับนี้ในการเล่นได้หลากหลายตาม แต่ละคนจะพลิกแพลงไปใช้กันได้
โดยมีรายละเอียดดังนี้


การเลือกเป้าหมาย

ทักษพพื้นฐานในการต่อสู้ basic skill swordsman

   เมื่อทำการคลิกเม้าส์ซ้ายบนมอนสเตอร์หรือผู้เล่นคนอื่น นั้นเหมายถึงการเล็ง
มอนสเตอร์หรือผู้เล่นคนนั้นเป็นเป้าหมายในการโจมตี ซึ่งจะมีเครื่องหมายวงกลม
สีแดงปรากฎบนเป้าหมายที่ถูกเลือก


การใช้สกิล

ทักษพพื้นฐานในการต่อสู้ basic skill swordsman

   เมื่อผู้เล่นเข้าร่วมสำนักเป็นที่เรียบร้อยก็จะได้เรียนรู้วรยุทธหรือสกิลของสำนัก
นั้นๆ แน่นอนว่าสกิลเหล่านั้น สามารถลากลงมาใส่ไว้ในช่องคีย์ลัดเพื่อใช้ในการ
โจมตีศัตรูได้


หลบการโจมตี


ทักษพพื้นฐานในการต่อสู้ basic skill swordsman

   ผู้เล่นสามารถบังคับให้ตัวละครของตนเองโยกหลบการโจมตีของศัตรูได้อย่าง
อิสระ ไม่ว่าจะพุ่งหลบซ้าย-ขวา หรือ ถอยหลัง แต่การหลบการโจมตีเหล่านั้น
จำเป็นต้องใช้ค่าพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ยิ่งพุ่งหลบไกลมาเท่าไหร่ก็ยิ่ง
ใช้พลังงานเยอะตามไปด้วย
นั้นเองเพื่อใช้ในการโจมตีศัตรูได้

เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง

ทักษพพื้นฐานในการต่อสู้ basic skill swordsman

   การพุ่งโจมตี หรือ การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนั้น ผู้เล่นก็สามารถทำได้
เช่นกัน เพียงแต่ก็จะมีค่าพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เมื่อใช้พลังงานจนหมด
ก็ต้องรอจนกว่าแถบพลังงานจะเพิ่มขึ้นมาจึงจะสามารถกดใช้ได้อีกครั้ง


การฟื้นฟูพลัง


ทักษพพื้นฐานในการต่อสู้ basic skill swordsman

   ผู้เล่นสามารถยืนรวบรวมพลังภายในเพื่อฟื้นฟู HP กับ MP ของตัวละครได้
แต่ควรจะยืนฟื้นฟูในบริเวณที่ปลอดภัย เพราะตัวละครจะตกเป็นเป้าการโจมตี
ได้ง่าย


ยกการ์ดป้องกันตัว


ทักษพพื้นฐานในการต่อสู้ basic skill swordsman

   ในระหว่างต่อสู้ ผู้เล่นสามารถบังคับตัวละครให้ยกการ์ดขึ้นมาป้องกันตัวเอง
ได้ ซึ่งจะช่วยลดค่าความเสียหายที่เกิดได้จำนวนหนึ่ง แต่การยกการ์ดขึ้นป้องกัน
นี้จะมีผลเกี่ยวข้องกับพลังงานดังนั้นหากพลังงานหมดก็จะไม่สามารถยกการ์ด
ป้องกันตัวเองได้นั้นเองตัวละครจะตกเป็นเป้าการโจมตีได้ง่าย

bar bottom swordsman
footage swordsman