หน้าหลัก frontpage swordsman
ข้อมูลเกม story swordsman
ข่าวสาร allnews swordsman
ดาวน์โหลด download swordsman
เว้บบอร์ด webbord swordsman
แจ้งปัญหา gm support swordsman
ข้อมูลเกม head game swordsman
bottommenu swordsman
ตำราลับทั่วไป swordsman
ตำราลับทั่วไป display swordsman

ตำราลับทั่วไป swordsman

   เมื่อผู้เล่นสามารถเก็บเลเวลของตัวละครได้ถึงเลเวล 50 จะสามารถหาซื้อตำรา
ลับ มาเรียนรู้เพื่อเพิ่มค่าสถานะต่างๆ ให้สูงขึ้น ส่งผลให้ตัวละครมีความสามารถ
มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว ตำราลับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 ประเภทคือ ตำรา
ลับทั่วไป กับ ตำราลับหายาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ี้


ตำราลับทั่วไป

ตำราลับทั่วไป swordsman

ตำราลับทั่วไป จะแบ่งออกเป็นอีก 3 บท แต่ละบทก็จะมีผลต่อตัวละครต่างกัน

บทแห่งความแน่วแน่ : เพิ่มค่าความเสียหายของสกิลที่ใช้
บทแห่งการทำลาย :
ลดเวลา Cool Down ของสกิลลง
บทสุดท้าย : ลดพลังภายในที่ต้องใช้และเพิ่มจำนวนเป้าหมายในการโจมตี

ตำราลับหายาก

ตำราลับหายากมีผลโดยตรงกับท่าไม้ตายของตัวละคร โดยจะช่วยทำให้เมื่อตัว
ละครใช้ท่าไม้ตายไปแล้วเกจค่าการบาดเจ็บจะไม่เพิ่มขึ้นนั้นเอง


วิธีหาตำราลับ

1.เก็บสะสมเศษตำราลับ แล้วนำมาแลกกับ NPC พ่อค้าที่เกี่ยวข้อง
2.ใช้เหรียญประลองยุทธมาแลกกับ NPC ที่เกี่ยวข้อง

ตำราลับทั่วไป bar bottom swordsman
footage swordsman