หน้าหลัก frontpage swordsman
ข้อมูลเกม story swordsman
ข่าวสาร allnews swordsman
ดาวน์โหลด download swordsman
เว้บบอร์ด webbord swordsman
แจ้งปัญหา gm support swordsman
ข้อมูลเกม head game swordsman
bottommenu swordsman
การควบคุม control swordsman
display control swordsman
   การควบคุมเกมนี้ค่อนข้างมีความสำคัญ
สูงมากเมื่อเริ่มเกมครั้งแรกผู้เล่นจะถูก
ระบบถามว่าจะใช้การควบคุมตัวละคร
รูปแบบใด โดยมีทั้ง 3 รูปแบบ ให้เลือก
คือ Classic Mode ใช้เม้าส์ในการควบคุม
เป็นหลัก, 3D Mode ใช้คีย์บอร์ดควบคุม
เป็นหลัก และ Action Mode ซึ่งผู้เล่น
สามารถเปลี่ยนรูป แบบการควบคุมใหม่ได้
ตลอดเวลา ตามที่ต้องการ ในคำสั่ง Option
control swordsman
control swordsman
bar bottom swordsman
footage swordsman