หน้าหลัก frontpage swordsman
ข้อมูลเกม story swordsman
ข่าวสาร allnews swordsman
ดาวน์โหลด download swordsman
เว้บบอร์ด webbord swordsman
แจ้งปัญหา gm support swordsman
ข้อมูลเกม head game swordsman
bottommenu swordsman
ระบบการต่อสู้ fight swordsman
display fight swordsman

ระบบการต่อสู้ fight swordsman

   ระบบการต่อสู้ถือว่าเป็นระบบที่สำคัญที่สุดระบบหนึ่งของเกมนี้ เนื่องจากตัว
เกมจะเน้นเกี่ยวกับการต่อสู้กันของแต่ละสำนัก ดังนั้นผู้เล่นทุกท่านควรศึกษา
และทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการต่อสู้นี้ให้ดี เพื่อประโยชน์ในการเล่นซึ่ง
ระหว่างต่อสู้จะไม่สามารถใช้คำสั่งเปลี่ยนตัวละคร หรือ คำสั่งออกจากเกมได้
และหลังจากจบการต่อสู่ 5 วินาที ระบบจะเปลี่ยนจากสถานะต่อสู้เป็นสถานะ
ทั่วไปโดยอัตโนมัติ ที่สำคัญยังมีข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการต่อสู้ดังนี้


การเลือกเป้าหมาย

ระบบการต่อสู้ fight swordsman

การเลือกเป้าหมายเพื่อโจมตีในการต่อสู้นั้น สามารถทำได้หลายวิธีคือ

คลิกเม้าส์ขวา :
หากคลิกเม้าส์ขวาบนเป้าหมายที่ต้องการโจมตี ระบบจะทำการล็อคเป้าหมาย
ให้เลยทันที

กดปุ่ม Tab :
เมื่อกดปุ่ม Tab ระบบจะทำการเลือกเป้าหมายที่ใกล้ตัวที่สุดทันที รวมถึงการ
สลับเปลี่ยนเป้าหมายอีกด้วย

ระบบเลือกเป้าหมายอัตโนมัติ :
ในกรณีที่ผู้เล่นถูกโจมตี ระบบจะทำการล็อคเป้าหมายให้อัตโนมัติทันที เพื่อ
สะดวกในการป้องกันตัว

การโจมตีทั่วไป

ระบบการต่อสู้ fight swordsman

   เมื่อทำการคลิกเม้าส์ขวาบนเป้าหมายตัวละครของคุณจะทำการเข้าไปโจมตี
ธรรมดาทันที ซึ่งตัวละครจะโจมตีธรรมดาแบบต่อเนื่องจนเป้าหมายตายหรือ จน
กว่าจะกดใช้สกิลนั้นเอง


การใช้สกิล

ระบบการต่อสู้ fight swordsman

   เมื่อผู้เล่นเข้าร่วมสำนักเป็นที่เรียบร้อย จะสามารถใช้สกิลประจำสำนักนั้นๆ
ได้ โดยเมื่อกดปุ่ม K จะเป็นการเปิดหน้าต่างสกิลขึ้นมา จากนั้นใช้คลิกเม้าส์
ซ้ายบนไอคอนสกิลลากไอคอนดังกล่าวไปไว้บนคีย์ลัดหมายเลข 1-8 ได้เลย

bar bottom swordsman
footage swordsman